Du behöver logga in för att komma åt sidan som efterfrågades. Detta kan bero på att du har varit inaktiv för länge.

Sveriges Byggindustrier (BI) erbjuder alla medlemsföretag att använda verktyget Bygglönestatistik via webben.

Syftet är att förse Sveriges Byggindustrier och medlemsföretagen med lönestatistik som underlag för samverkan i och det löpande arbetet med löne- och avtalsfrågor.

Ett av Sveriges Byggindustriers fokusområden är Attraktiva kollektivavtal. Byggbranschens stora fokus på löner har stor påverkan på arbetet med att nå målet, vilket kräver en ökad samverkan mellan medlemsföretag inom löne- och avtalsområdet. Mötesplats för samverkan är lokala löne- och avtalsgrupper som har nedbrutna mål som:

  • Att uppnå en sund utveckling av lönekostnader inom ramen för den nationella överenskommelsen.
  • Att nå ökad koppling mellan lön, prestation och produktivitet
Till dess att vi får klart med ett nytt partsgemensamt avstämningsverktyg för prestationslöner har medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier ett ansvar för att rapportera in alla prestationslöneavstämningar i lönestatistikprogrammet direkt efter avslutad prestationslöneavstämning.
Tidlöner rapporteras via LÖSEN.

Medgivande av statistikutbyte lämnas av företagsadministratör direkt på startsidan. De uppgifter som andra företag får tillgång till är företagets lönestatistik till BI-områdesnivå. Medgivandet gäller inte uppgifter på arbetsplatsnivå. Företag får samtidigt ta del av lönestatistik för andra företag som lämnat motsvarande medgivande. Denna överenskommelse gäller tills vidare.

Kontakta ditt BI-kontor för att ansluta ditt företag till Bygglönestatistiken.
Bygglönestatistik
Lämna granskningsunderlag

Denna funktion har flyttat.
Fr.o.m. 7 maj 2012 lämnar du granskningsunderlag på www.losenrapportering.se