Du behöver logga in för att komma åt sidan som efterfrågades. Detta kan bero på att du har varit inaktiv för länge.

Du loggar in som rapportanvändare via ditt inloggningskonto hos Byggföretagen

Byggföretagen erbjuder alla medlemsföretag att använda verktyget Bygglönestatistik via webben.

Syftet är att förse Byggföretagen och medlemsföretagen med lönestatistik som underlag för samverkan i och det löpande arbetet med löne- och avtalsfrågor.

Ett av Byggföretagens fokusområden är Ett attraktivt kollektivavtal. Byggbranschens stora fokus på löner har stor påverkan på arbetet med att nå målet, vilket kräver en ökad samverkan mellan medlemsföretag inom löne- och avtalsområdet. Mötesplats för samverkan är lokala löne- och avtalsgrupper som har nedbrutna mål som:

  • Att uppnå en sund utveckling av lönekostnader inom ramen för den nationella överenskommelsen.
  • Att nå ökad koppling mellan lön, prestation och produktivitet
Till dess att vi får klart med ett nytt partsgemensamt avstämningsverktyg för prestationslöner har medlemsföretag i Byggföretagen ett ansvar för att rapportera in alla prestationslöneavstämningar i lönestatistikprogrammet direkt efter avslutad prestationslöneavstämning.
Tidlöner rapporteras via LÖSEN.

Medgivande av statistikutbyte lämnas av företagsadministratör direkt på startsidan. De uppgifter som andra företag får tillgång till är företagets lönestatistik till områdesnivå. Medgivandet gäller inte uppgifter på arbetsplatsnivå. Företag får samtidigt ta del av lönestatistik för andra företag som lämnat motsvarande medgivande. Denna överenskommelse gäller tills vidare.

Kontakta ditt lokala kontor hos Byggföretagen om du behöver konto som Företagsadmin (för att mata in löneuppgifter).


Logga in